Zerówki w bibliotece- cd. Tygodnia Bibliotek

W spotkaniu uczestniczyły dwie grupy dzieci z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Uczniowie poznali regulamin biblioteki, wysłuchali pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystanie z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby do takiej placówki kulturalnej należeć. Zaprezentowane zostały także barwne i ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych. Na zakończenie zajęć dzieci własnoręcznie wykonywały kolorowe zakładki do książek, każdy indywidualny projekt został zalaminowany przez bibliotekarza. Życzymy, aby jak najczęściej z nich korzystali!