Spis


REGIONALIA ZGROMADZONE W NASZEJ BIBLIOTECE

Acta Scansenologica T. 8. / red. Tomu Jerzy Czajkowski, Jerzy Ginalski. Sanok 2001.

Album fotografii: Dobrzyń nad Wisłą sprzed lat / fotografie zebrał i opracował Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Bigoszewski Z.: Dobrzyń nad Wisłą: przeszłość – teraźniejszość. Dobrzyń nad Wisłą [1966].
Bigozewski Z.: Dobrzyń nad Wisłą: przewodnik. Dobrzyń nad Wisłą 1998.
Blachowska M., Kuczkowska J., Kuczkowski K.: Kikół i okolice na tle dziejów Ziemi Dobrzyńskiej. Rypin ; Kikół 1997
Bóg. Papież. Lipno w malarstwie i grafice Stanisława Głowackiego / oprac. tekstu Tadeusz Chojnicki. Lipno 2005.
Brudzeński Park Krajobrazowy / tekst Witold Lenart, Janina Kawałczewska; zdjęcia Piotr Twardowski i inni. Kowal [2003]
Budnik G. J.: Rzeźba gotycka na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Włocławek 1998.
Bykowski W.: Kujawsko – pomorskie dla każdego: przewodnik turystyczny po najciekawszych miejscach województwa. Bydgoszcz 2005.
Byli wśród nas: Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w Ziemi dobrzyńskiej / pod red. Mirosława Krajewskiego. Włocławek 2001.
Cackowski S.: Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska w okresie przejścia pod zabór pruski w 1793 r. Włocławek 1995.
Cackowski S.: Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku (1793 - 1807). Włocławek 1995.
Chojnicki T., Góźdź Z.: Niepospolici ludzie Lipna i okolic. Lipno 1995.

Chrońmy dziedzictwo kulinarne Ziemi Dobrzyńskiej / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2006.
Chrońmy dziedzictwo kulturowe Ziemi Dobrzyńskiej – przedmioty z zagrody i gospodarstwa domowego: album / red. Ryszard Bartoszewski. Chalin2006.
Chudziak W.: Zasiedlenie strefy chełmińsko - dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII - XI wiek). Toruń 1996.
Ciesielska A., Góźdź Z., Zawidzki K.: Bobrowniki: dzieje i ludzie. Bobrowniki 2002.
Corpus inscriptionum Poloniae: T. 4, województwo włocławskie. Z. 2: Ziemia Dobrzyńska / zebrali, opracowali, wstępem i komentarzem opatrzyli Andrzej Mietz i Jan Pakulski. Włocławek ; Toruń 1987.
Cybertowicz J., Maciejewski C.: Z kart historii Kujawsko – Dobrzyńskiego Banku Spłółdzielczeg:1926-2005. Włocławek 2006.
Diecezja Płocka 2004 : struktura personalno-administracyjna (stan z dnia 19 marca 2004r.) / red. Kazimierz Ziółkowski i in. Płock 2004.
Diecezja włocławska 2000 / oprac. Wojciech Frątczak i inni. Włocławek 2001.
Dobrzyń nad Wisłą i okolice w rysunkach na 770-lecie nadania praw miejskich/ AleksanderWlazło.Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Dramczyk B.: Uwarunkowania rozwoju rekreacji i różnych form wypoczynku w rejonie Zalewu Włocławskiego. Włocławek 2005.
Drzewiecki W.: Moje życie: pamiętnik nauczyciela i społecznika. Włocławek; Wymyślin 2002.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 1 / red. Ryszard Bartoszewski, Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2000.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 2 / red. Ryszard Bartoszewski, Grzegorz Ryczkowski. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 3 / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2003.
Dzieje Dobrzyńskie : materiały z historii miasta Dobrzynia nad Wisłą i Ziemi Dobrzyńskiej: cz. 4 i 5 / red. Ryszard Bartoszewski. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Edukacja regionalna: z. 1 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Edukacja regionalna: z. 2 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2002.
Edukacja regionalna: z. 3 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2003.
Edukacja regionalna: z. 4 / zespół redakcyjny Ryszard Bartoszewski i inni. Dobrzyń nad Wisłą 2005.
Filipowicz W.: Duchowieństwo diecezji płockiej w latach 1918 – 1939. Oberwald; Płock 2003.
Gałkowski P, Grążawski K.: Strzygi w ziemi dobrzyńskiej (monografia historyczna wsi i parafii). Brodnica; Osiek; Rypin 2006.
Gałkowski P, Piotrowski R.: Rogowo i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Rypin ; Rogowo 2000.
Gałkowski P, Żuchowski Z.: Wąpielsk i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Rypin ; Wąpielsk 2003.
Gałkowski P.: Brzuze i okolice (monografia historyczna wsi ziemi dobrzyńskiej). Brzuze 2002.
Gałkowski P.: Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX – XX wieku (do 1939 roku). Rypin 1997.
Gałkowski P.: Ziemianie i ich własność w Ziemi Dobrzyńskiej w latach 1918 – 1947. Rypin 1999.
Gańko W. M., Zakrzewski A.: Ocalić Pamięć. Płock 2005.
Gańko W. M., Zakrzewski A.: Rzymskokatolickie parafie w powiecie sierpeckim : stan z dnia 5 listopada 2004roku. Płock 2004.
Giziński S.: Historia Dobrzejewic i Straży Ogniowej 1894 – 1994. Obrowo 1994.
Giziński S.: Nieogniowa działalność straży pożarnych Pomorza. Toruń 1996.
Giziński S.: Niepospolici znad Drwęcy. Toruń 2004.
Giziński S.: Pamięci Ryszarda Dorożyńskiego. Toruń 2004.
Strony: 1 2 3 4 Następna »