O co prosi książka ?

10 maja gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej z Dobrzynia nad Wisłą. Uczniowie poznali działalność oraz podstawowe pojęcia dotyczące biblioteki. Przygotowana była prezentacja multimedialna dotycząca sposobu postępowania z książką. Po obejrzeniu prezentacji dzieci pisały regulamin posępowania z książką oraz przygotowały zakładki do książek.