Nasza biblioteka przystąpiła do kampanii "Cała Polska czyta dzieciom"

Kampania "Cała Polska czyta dzieciom" trwa już od 10 lat, nasza biblioteka postanowiła oficjalnie włączyć się do ogólnopolskiej kampanii czytania. W ramach współpracy z fundacją "ABCXXI" biblioteka będzie organizować spotkania z głośnym czytaniem dla najmłodszych. Informacje dotyczące akcji na stronie: www.calapolskaczytadzieciom.pl