Kraszewski.Komputery dla bibliotek

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą wzięła udział w programie dotacyjnym ralizowanym przez Instytut Książki- Kraszewski.Komputery dla bibliotek. Dzięki udziałowi w programie otrzymaliśmy dofiansowanie w wysokości 10 000 tys. na zakup trzech komputerów służących do katalogowania i przeszukiwania zbiorów.Komputery umiożliwiają także korzystanie z Internetu.