Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Janusza Korczaka

Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie orgaznizuje konkurs dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu lipnowskiego. Tematem konkursu jest życie i twórczość Janusza Korczaka. Konkurs odbędzie się 10.10.2012 w MBP w Lipnie, chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do BP w Dobrzyniu nad Wisłą lub w filii biblioteki w Chalinie do 25.09.2012.