Zakończenie wakacji, konkursy, zabawy, rozdanie nagród.

Ostatniego dnia wakacji bibliotecznych dzieci wykonały pracę plastyczną metodą wydrapywanki, odbyły się również ciekawe zabawy i konkursy, a na koniec ogłoszone zostały wyniki konkursu " Co w trawie piszczy..." oraz rozdane nagrody dla laureatów oraz pozostałych dzieci. Wyniki w konkursie: I miejsce - Julia Gosik, Jowita Górska; II miejsce - Mateusz Lewandowski, Kinga Lewandowska ; III miejsce - Szymon Struś, Adam Żuchowski, Mateusz Celmer. Nagrody zostały współfinansowane ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.