Wypożyczenia z systemem MAK+

W związku z kończeniem prac nad katalogowaniem zbiorów Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz filii w Chalinie, nasza biblioteka rozpoczyna wypożyczanie za pośrednictwem komputerowego systemu MAK+. System ten daje czytelnikom możliwość przeglądania zbiorów naszej biblioteki za pośrednictwem Internetu. Klikając w link :MAK+ przeszukiwanie zbiorów Bibliotki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Filii nr 1 w Chalinie, (zamieszczony na naszej stronie) czytelnik zostanie przekierowany na stronę logowania systemu MAK+. Po uzupełnieniu danych osobowych, hasła oraz danych zawartych na nowej karcie czytelnika (z roku 2015) następuje rejestracja, która umożliwia czytelnikowi przeglądanie zbiorów biblioteki oraz wgląd w aktualny stan wypożyczeń i termin zwrotu książek.UWAGA!!! w związku z przejściem na nowy system komputerowy konieczne były zmiany w regulaminie biblioteki. Czytelnik ma prawo do wypożyczenia pięciu książek na 60 dni, po upływie tego czasu system komputerowy nalicza karę w wysokości 20gr. dziennie za przetrzymaną jedną książkę.Istnieje możliwość przedłużenia tego terminu o kolejne 60 dni, poprzez zgłoszenie takiej konieczności pracownikowi biblioteki.W celu założenia nowej karty, czytelników zalegających z książkami za ubiegłe lata prosimy o niezwłoczny zwrot.