WIELKANOCNY KONKURS PALM

Biblioteka Publiczna w Dobrzyniu nad Wisłą zaprasza do wzięcia udziału w ,, WIELKANOCNYM KONKURSIE PALM''. Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych i sztucznych materiałów. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia Palm w obrzędowości ludowej oraz popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży.