Tydzień Bibliotek-spotkania w szkole

W dniach 8-15 maja biblioteki obchodzą swoje święto. W tym roku obchody Tygodnia Bibliotek odbywają się pod hasłem "Biblioteka. Oczywiście!". Z tej okazji pracownicy Biblioteki Publicznej przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej w Krojczynie oraz Szkole Podstawowej w Chalinie. Lekcje miały na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek oraz zainteresowanie książką.