Tydzień Bibliotek

Tydzień Bibliotek to program promocji czytelnictwa i bibliotek, który ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem: „(Do)Wolność Czytania”. Po raz kolejny Biblioteka Publiczna włączyła się w obchody tego święta, organizując zajęcia lekcyjne dla dzieci. W pierwszym dniu Tygodnia Bibliotek gościliśmy klasę II ze Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą. Tematem zajęć była oczywiście książka i jej ogromny wpływ na życie. Dzieci odkryły wiele korzyści jakie dostarcza czytanie książek, stworzyły własną piramidę zalet książki.