Ferie w bibliotece

W dniach 27.01-31.01.2020 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą odbywały się ferie dla dzieci. Czas ten upłynął w miłej i radosnej atmosferze wypełnionej wspólną zabawą, zajęciami plastycznymi i warsztatami. Podczas ferii dzieciaki między innymi tworzyły samodzielną masę plastyczną – ciągnącego brokatowego slime, robiły kolorowe serca z włóczki oraz zimowe obrazki z odpadowego papieru. Były też warsztaty z robotyki i programowania oraz warsztaty plastyczno – literackie, na których dzieci poznały teatrzyk kamishibai , a następnie sami stworzyli swój mały spektakl. Najwięcej radości zapewniły twórcze zajęcia ruchowe z magnetycznymi klockami, z których mali budowniczy układali wspaniałe budowle. Ferie zostały dofinansowane ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.